ออปตา เบอร์รี่ พลัส

0 out of 5

อย. 50-2-05159-5-0056

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ออปตา เบอร์รี่ พลัส
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการบำรุงดวงตา และการมองเห็น เพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้น
หลีกเลี่ยงอาการอ่อนล้าจากการใช้สายตาอย่างหนัก อาการตาแห้ง และหลีกเลี่ยงไม่ให้เลนส์ตาถูกทำลายจากแสง ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมของเซลล์ และการเกิดต้อต่างๆ

คำอธิบาย

opta1 3cci 01 scaled cciงานวิจัยคุณภาพcci 01 scaled cciอย่ารอจนหมอต้องเอามีดจอตา 01 scaled cciopta6cci 01 scaled cciopta 01 scaled cci4 01 scaled cciopta3cci 01 scaled cciopta4cci 01 scaled cciopta1 3cci 03 scaled cci