ประกาศจากบริษัท

Announce

ประกาศข่าวสารต่างๆของบริษัท

บทความประกาศเพื่อชี้แจงให้นักธุรกิจทุกท่านได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับกิจกรรม กฏจรรยาบรรณ กฏระเบียบของบริษัท รวมทั้งประกาศอื่น ที่ได้มีการแจ้งความเปลี่ยนแปลง ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้กำหนดไว้ เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันอย่างชัดเจน

CCI Announce CCI Announce CCI Announce CCI Announce CCI Announce CCI Announce CCI Announce CCI Announce
อัพเดททันทุกประกาศจากเรา

หากมีข้อสงสัยสอบถามเราได้

ประกาศล่าสุดจากบริษัท

aw_วันหยุดบริษัท-วันแรงง

ประกาศอื่นๆ จากบริษัท

131662591_855061121914017_7709771769348464865_o
131181981_857486848338111_4271639889849188223_o
aw_%
aw_ประกาศการทำผิดกฎจรรยาบรรณ-01
aw_% (1)
150456
150455
90184096_890929408034941_393564138559976
aw_ประกาศการทำผิดกฎจรรยาบรรณ2-01