ตารางอบรม

CCI TRAINING

ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่กับหลักสูตรที่ถูกพัฒนาให้เหมาะสำหรับนักธุรกิจทุกระดับ

เพิ่มทักษะการทำงาน

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ทำงานได้รวดเร็ว เป็นระบบ สามารถควบคุม ลัจัดการปัญหาได้ดีขึ้น

เติบโตไปกับเราCCI

นวัตกรรมไม่เคยหยุดนิ่ง “การเรียนรู้”ก็เช่นกัน คุณจะได้เรียนรู้เพื่อการเติบโต ก้าวเดินอย่างมั่นคง และมุ่งสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

เรียนรู้อย่างถูกต้อง

เรียนรู้ทุกเทคนิคจากประสบการณ์จริงของผู้สอนที่ประสบความสำเร็จ

2021 ตุลาคม

สัปดาห์ที่ 4

อาทิตย์ 26
จันทร์ 27
อังคาร 28
พุธ 29
พฤหัส 30
ศุกร์ 1
เสาร์ 2
อาทิตย์ 3
จันทร์ 4
อังคาร 5
พุธ 6
พฤหัส 7
ศุกร์ 8
เสาร์ 9
อาทิตย์ 10
จันทร์ 11
อังคาร 12
พุธ 13
พฤหัส 14
ศุกร์ 15
เสาร์ 16
อาทิตย์ 17
จันทร์ 18
อังคาร 19
พุธ 20
พฤหัส 21
ศุกร์ 22
เสาร์ 23
อาทิตย์ 24
จันทร์ 25
อังคาร 26
พุธ 27
พฤหัส 28
ศุกร์ 29
เสาร์ 30
อาทิตย์ 31
จันทร์ 1
อังคาร 2
พุธ 3
พฤหัส 4
ศุกร์ 5
เสาร์ 6
  • No Events

  • No Events

  • No Events

  • No Events

  • No Events

  • No Events

CCI Training เดือนกรกฎาคม 2564 รับจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์เฉพาะนักธุรกิจที่สะดวกมาร่วมคลาสที่สำนักงานใหญ่