CEO Training Products Special บรรยายพิเศษ เรื่อง “โรคต่อมน้ำเหลือง”

คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

รู้จักโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำเหลือง อาการของโรค และแนวทางในการดูแลรักษา โดย ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร ประธาน CCI และสถาบันวิจัย NSPi

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • ส่วนประกอบของน้ำเหลือง
  • หน้าที่หลักของระบบน้ำเหลือง
  • อาการของผู้ที่มีระบบน้ำเหลืองไม่ดี
  • แนวทางในการดูแลรักษาโรค

เนื้อหาของคอร์ส

CEO Training Products Special บรรยายพิเศษ เรื่อง “โรคต่อมน้ำเหลือง“

  • CEO Training Products Special บรรยายพิเศษ เรื่อง
    02:09:58

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว