CEO Training Products Special บรรยายพิเศษ เรื่อง “โรคต่อมน้ำเหลือง”

คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

รู้จักโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำเหลือง อาการของโรค และแนวทางในการดูแลรักษา โดย ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร ประธาน CCI และสถาบันวิจัย NSPi

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • ส่วนประกอบของน้ำเหลือง
  • หน้าที่หลักของระบบน้ำเหลือง
  • อาการของผู้ที่มีระบบน้ำเหลืองไม่ดี
  • แนวทางในการดูแลรักษาโรค

เนื้อหาของคอร์ส

CEO Training Products Special บรรยายพิเศษ เรื่อง “โรคต่อมน้ำเหลือง“

  • CEO Training Products Special บรรยายพิเศษ เรื่อง
    02:09:58

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.