3 วันปั้นมือทอง -DAY 2 การปิดการขายผ่าน Inbox และ Sale Admin : BY MASTER ก้อง ณัฏฐพล ภูธิพันธุ์

หมวดหมู่: คอร์ส iMASTER
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

เรียนรู้เทคนิคและวิธีการปิดการขายผ่าน Inbox และ Sale Admin ที่จะช่วยให้คุณสามารถปิดการขายได้แบบมืออาชีพ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • เทคนิควิธีการปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว
  • ประเภทของกลุ่มลูกค้า
  • ตัวอย่างวิธีตอบกลับข้อความให้ได้ใจลูกค้า
  • ตัวอย่างการปิดการขายที่ใช้ได้จริง
  • การวางระบบ Admin Page
  • คุณสมบัติในการคัดเลือก Admin

เนื้อหาของคอร์ส

การปิดการขายผ่าน Inbox และ Sale Admin

  • การปิดการขายผ่าน Inbox และ Sale Admin
    23:55

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.