CCI ร่วมสร้างความสุข ส่งมอบถุงยังชีพ

Category: ข่าวสารจากบริษัท

CCI ร่วมสร้างความสุข ด้วยการ “แบ่งปัน” โดยการส่งมอบสิ่งอุปโภค และบริโภคต่าง ๆ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังลุกลามไปหลายพื้นที่ ทำให้ส่งผลกระทบต่อผู้คนมากมาย ทาง บริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงได้จัดโครงการ “CCI ร่วมใจปันเสบียง เพื่อผู้เสี่ยงภัย โควิด-19” ร่วมกับโครงการ Food For Fighters มูลนิธิคุวานันท์

ccihelpyou1 cci
ccihelpyou2 cci

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากวิกฤต COVID-19 โดยทางบริษัทฯ ได้ทำการส่งมอบถุงยังชีพ รอบที่ 1 จำนวน 200 ถุง มูลค่ากว่า 70,000 บาท เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ให้แก่ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขตบางซื่อ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในชุมชนที่มีการแพร่ระบาดเชื้อของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้คนในชุมชนไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่ และบุคคลภายนอกชุมชนก็ไม่สามารถเข้าพื้นที่ชุมชนได้เช่นกันบริษัทฯ จึงเห็นพร้อมกันว่า ชุมชนนี้ควรได้รับการช่วยเหลือ นอกจากนี้เรายังได้นำ “สมุนไพรคาวตอง” ที่อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพร “ไวเลอตอง” แจกจ่ายให้กับผู้ที่มีความเสี่ยง และผู้ที่ได้รับเชื้อ COVID-19 อีกด้วยทั้งนี้ในโครงการ “CCI ร่วมใจปันเสบียง เพื่อผู้เสี่ยงภัย โควิด-19” ยังได้เปิดให้มีการร่วมบริจาค จากนักธุรกิจ และบุคคลทั่วไป

ccihelpyou3 cci

โดยท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ”แบ่งปัน” ผ่านการบริจาคได้ที่ บัญชี ธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี 0458879966 
ชื่อบัญชี อภิสรา โพธิ์วิจิตร
.
หรือบริจาคเป็นข้าวสาร อาหารกระป๋อง และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ส่งมาที่ บริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 275 อาคารโพธิ์วิจิตร ซ.คุณย่าเหลียง ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง 10210 โทร.02-5336922
( ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. )
ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ccihelpyou4 cci
ccihelpyou5 cci
ccihelpyou6 cci
ccihelpyou5 cci
ccihelpyou7 cci

Share this post