CCI จัดโครงการ “CCI ร่วมใจปันเสบียง เพื่อผู้เสี่ยงภัย โควิด-19”

Category: ข่าวสารจากบริษัท

ccinew88 1 cci

CCI ร่วมใจ สู้ภัยโควิดไปด้วยกัน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรง และแพร่กระจายไปในวงกว้างทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว จนเกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทุกท่านในโอกาสนี้ทาง บริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดจึงได้จัดโครงการ “CCI ร่วมใจปันเสบียง เพื่อผู้เสี่ยงภัย โควิด-19” ร่วมกับโครงการ Food For Fighters มูลนิธิคุวานันท์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากวิกฤต COVID-19

ccinew87 1 cci
ccinew86 1 cci

เราขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการช่วยเหลือประชาชน ด้วยการสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในกรุงเทพฯ ณ ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขตบางซื่อ โดยวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นวันแรก ที่ทางบริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดเตรียมสิ่งอุปโภค และบริโภคต่าง ๆ ให้พร้อม เพื่อส่งต่อสู่คนในชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขตบางซื่อ

ccinew85 1 cci
ccinew84 cci

ขอเชิญนักธุรกิจทุกท่าน และบุคคลทั่วไปร่วมกัน “แบ่งปัน” โดยร่วมสมทบทุนบริจาคได้ที่

บัญชี ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 0458879966 ชื่อบัญชี อภิสรา โพธิ์วิจิตร หรือบริจาคเป็นข้าวสาร อาหารกระป๋องและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

ส่งมาที่ บริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 275 อาคารโพธิ์วิจิตร ซ.คุณย่าเหลียง ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง 10210 โทร.02-5336922

( ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ) ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ccinew83 cci
ccinew82 cci
ccinew81 cci
ccinew80 cci
ccinew79 cci

Share this post