เพิ่มระบบขนส่งสินค้า FLASH EXPRESS

Category: ข่าวสารจากบริษัท

ด้วยสถานการณ์การโควิด19 ทำให้นักธุรกิจต้องปรับตัวเข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้บริการซื้อผ่านระบบออนไลน์ การจัดส่งสินค้าก็เป็นปัจจัยสำคัญลำดับแรกที่มีผลโดยตรงกับต้นทุนของนักธุรกิจบริษัทฯ รับรู้และเข้าถึงปัญหานี้มาโดยตลอด ในโอกาสนี้บริษัทอยากขอมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระดังกล่าวโดยเพิ่มระบบขนส่ง FLASH EXPRESS เป็นทางเลือกที่จะช่วยประหยัดค่าขนส่ง ค่า COD สำหรับนักธุรกิจซีซีไอ โดยเฉพาะ หากนักธุรกิจท่านใดสนใจรับส่วนลดพิเศษ สามารถยื่นเอกสารเพื่อขอเปิดรหัสรับส่วนลดได้ ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

เอกสารที่ใช้ในการยื่นสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นชื่อรับรอง
2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร พร้อมเซ็นชื่อรับรอง สำหรับการใช้บริการ COD

Share this post

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.