ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ คือผู้นำที่ส่งต่อความสำเร็จ

Category: ข่าวสารจากบริษัท

คนเราต้องมี “ทางเลือก” และแน่นอนว่า ไม่ว่าใครก็ต้องการ ทางเลือกที่ดีที่สุด เช่นเดียวกับ คุณก้องภพ เคนรัง และทีมกลุ่มนักธุรกิจผู้ที่สร้างรายได้รวมกว่า 50 ล้านบาท พวกเขาเชื่อว่า ความสำเร็จที่แท้จริง คือ การได้แบ่งปันความสำเร็จนั้นสู่ผู้อื่น มอบทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะประสบความสำเร็จ
ในงาน “พลิกชีวิตกับธุรกิจสมุนไพร” ณ จังหวัดสระแก้ว  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา

Share this post

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.