ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ คือผู้นำที่ส่งต่อความสำเร็จ

Category: ข่าวสารจากบริษัท

คนเราต้องมี “ทางเลือก” และแน่นอนว่า ไม่ว่าใครก็ต้องการ ทางเลือกที่ดีที่สุด เช่นเดียวกับ คุณก้องภพ เคนรัง และทีมกลุ่มนักธุรกิจผู้ที่สร้างรายได้รวมกว่า 50 ล้านบาท พวกเขาเชื่อว่า ความสำเร็จที่แท้จริง คือ การได้แบ่งปันความสำเร็จนั้นสู่ผู้อื่น มอบทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะประสบความสำเร็จ
ในงาน “พลิกชีวิตกับธุรกิจสมุนไพร” ณ จังหวัดสระแก้ว  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา

Share this post