ชี้แจงนักธุรกิจเรื่อง ค่าแนะนำพิเศษ

Category: ข่าวสารจากบริษัท

ชี้แจงนักธุรกิจเรื่อง ค่าแนะนำพิเศษ โปรโมชั่น สมัคร VIP 600 PVเนื่องด้วยระบบการคำนวณค่าคอมมิชชั่นรายรอบ หน้าระบบสมาชิก จะไม่มีการแสดงรายได้ค่าแนะนำพิเศษโปรโมชั่นสมัคร VIP จำนวน 3,000 บาท โดยจะแสดงเฉพาะ ค่าแนะนำจากคะแนน 600 PV 900 บาท เท่านั้น ซึ่งในการโอนเงินเข้าระบบจริงจะเป็นการคีย์คำนวณแบบ Manual และจะมียอดเงินเข้าบัญชีเพิ่มขึ้นจากยอดที่รายงานหน้าระบบ

Share this post

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.