ชี้แจงนักธุรกิจเรื่อง ค่าแนะนำพิเศษ

Category: ข่าวสารจากบริษัท

ชี้แจงนักธุรกิจเรื่อง ค่าแนะนำพิเศษ โปรโมชั่น สมัคร VIP 600 PVเนื่องด้วยระบบการคำนวณค่าคอมมิชชั่นรายรอบ หน้าระบบสมาชิก จะไม่มีการแสดงรายได้ค่าแนะนำพิเศษโปรโมชั่นสมัคร VIP จำนวน 3,000 บาท โดยจะแสดงเฉพาะ ค่าแนะนำจากคะแนน 600 PV 900 บาท เท่านั้น ซึ่งในการโอนเงินเข้าระบบจริงจะเป็นการคีย์คำนวณแบบ Manual และจะมียอดเงินเข้าบัญชีเพิ่มขึ้นจากยอดที่รายงานหน้าระบบ

Share this post