การปรับค่าบริการ ของระบบ CCI Dropship

Category: ประกาศจากบริษัท

ประกาศการปรับค่าบริการ ของระบบ CCI Dropshipตลอดระยะเวลา 2 ปีที่บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการให้บริการจัดส่งโดยระบบ CCI Dropship ให้แก่นักธุรกิจโดยคิดค่าบริการในราคาโปรโมชั่น 10 บาทซึ่งรวมไปถึงการให้บริการ การแพ็คสินค้า การสต็อกสินค้า และเป็นศูนย์กลางในการจัดส่งสินค้าสู่บริษัทขนส่งพัสดุมาโดยตลอด ขณะนี้บริษัทฯ เห็นสมควรแล้วว่าขอยกเลิกโปรโมชั่นดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ ต้องแบกรับต้นทุนการบริการการแพ็ค และต้นทุนในการเก็บสต็อกสินค้า จึงขอปรับค่าบริการตามราคาความเป็นจริงเป็น 20 บาท ทุกขนาดกล่อง (ไม่รวมค่าจัดส่ง)ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
 
ขอขอบคุณนักธุรกิจทุกท่านที่เลือกใช้บริการกับเรา
CCI Dropship
บริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Share this post

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.