การปรับค่าบริการ ของระบบ CCI Dropship

Category: ประกาศจากบริษัท

ประกาศการปรับค่าบริการ ของระบบ CCI Dropshipตลอดระยะเวลา 2 ปีที่บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการให้บริการจัดส่งโดยระบบ CCI Dropship ให้แก่นักธุรกิจโดยคิดค่าบริการในราคาโปรโมชั่น 10 บาทซึ่งรวมไปถึงการให้บริการ การแพ็คสินค้า การสต็อกสินค้า และเป็นศูนย์กลางในการจัดส่งสินค้าสู่บริษัทขนส่งพัสดุมาโดยตลอด ขณะนี้บริษัทฯ เห็นสมควรแล้วว่าขอยกเลิกโปรโมชั่นดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ ต้องแบกรับต้นทุนการบริการการแพ็ค และต้นทุนในการเก็บสต็อกสินค้า จึงขอปรับค่าบริการตามราคาความเป็นจริงเป็น 20 บาท ทุกขนาดกล่อง (ไม่รวมค่าจัดส่ง)ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
 
ขอขอบคุณนักธุรกิจทุกท่านที่เลือกใช้บริการกับเรา
CCI Dropship
บริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Share this post