6

จรุงศักดิ์ เคณาภูมิ Diamond Executive

ไม่มีทางตัน สำหรับคนที่ต้องการเดิน.. ไม่มีเรื่องบังเอิญ เกิดขึ้นกับคนสำเร็จ


ดู 0 ครั้ง