เลอลักซ์ เฟเชี่ยล คลีนซิ่งเจล

2-01.png

Lurlux Facial Cleansing Gel

ปริมาตรสุทธิ 80 มิลลิลิตร

เลขที่ใบจดแจ้ง 10-1-6200000314