Dropship Q&A

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการให้บริการระบบ ดรอปชิป

1. CCI Dropship คืออะไร ?

นโยบายการให้การบริการ :

         ดร. ณสพน โพธิ์วิจิตร ประธานกรรมการบริหาร ได้ริเริ่มโครงการนี้ตั้งแต่ ต้นปี 2561 เพื่อ เป็นช่องทาง การบริการนักธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่ง ระบบจะอำนวยความสะดวกให้นักธุรกิจทุกท่าน ในการจัดส่งสินค้าแทนนักธุรกิจ ไปยังลูกค้าของนักธุรกิจ โดยใช้ระบบการจัดการขนส่งผ่าน บริการ Kerry Express ซึ่งเป็น บริษัทฯขนส่งชั้นนำของประเทศ ซึ่งทำให้นักธุรกิจมั่นใจและ ประหยัดเวลา ขั้นตอนการขนส่ง และ ด้วยราคาที่ สมเหตุผลกว่าค่าใช้จ่ายในการจัดการโดยนักธุรกิจเอง เป็นโอกาส ที่นักธุรกิจ สามารถใช้เวลาในการดำเนินการจัดการ เพื่อสร้างเครือข่าย และกิจกรรมการขายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. วิธีการสมัคร เข้าใช้บริการ จะต้องทำอย่างไรบ้าง ?

       2.1 นักธุรกิจที่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ CCI Dropship ตำแหน่งนักธุรกิจ (DIS) Distributor ขึ้นไป 

         2.2 นักธุรกิจจะต้องศึกษากฎจรรยาบรรณของบริษัทฯอย่างละเอียด และทำแบบทดสอบการสอบบัตรอนุญาตการเป็นนักธุรกิจซีซีไอทางออนไลน์ โดยผ่านเกณฑ์คะแนนตั้งแต่ 80% ขึ้นไป

3. เงื่อนไขการใช้บริการ

         3.1 วันเวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ : จัดส่งวันถัดไป

         3.2 ระบบ CCI Dropship จะเปิดรับบริการ คำสั่งซื้อสินค้าและค่าจัดส่งสินค้า (Point) ตลอด24ชั่วโมง

         3.3 เจ้าหน้าที่จะจัดส่งสินค้าระหว่างวันทุกวันก่อน 16.00 น.

         3.4 ระบบจะปิดการรับออร์เดอร์ประจำวันในเวลา 12.00 น. ตรง เพื่อส่งสินค้าในวันถัดไป (Next Day)

วันอาทิตย์ : CCI Dropship ปิดให้บริการจัดส่ง และ ปิดให้บริการตามวันประกาศหยุดของ Kerry Express

หมายเหตุ

         นักธุรกิจสามารถ สั่งซื้อสินค้าและสั่งซื้อค่าส่งสินค้าได้ตามปกติทุกวันไม่มีวันหยุด กรณีตัวอย่าง เช่น นักธุรกิจสั่งซื้อสินค้าและสั่งซื้อส่งสินค้า ในวันอาทิตย์ CCI Dropship จะทำการจัดส่งสินค้าให้นักธุรกิจในวันจันทร์ ก่อน 16.00น. ลูกค้าปลายทางจะได้รับสินค้าในวันอังคารเป็นต้นไป

4. การเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

         4.1 นักธุรกิจสามารถโอนเงินชำระค่าสินค้าและค่าส่งสินค้า ผ่านระบบ CCI Dropship ได้จำนวนตามต้องการ หรือ เพื่อสำรองสินค้าไว้ได้ล่วงหน้า 

         4.2 นักธุรกิจต้องโอนเงิน ชำระค่าส่งสินค้า ตามราคาค่าส่งมาตรฐานของ Kerry Express

         4.3 โอนเงินค่าส่งสินค้า (Point) หรือสำรองค่าส่ง ตามต้องการไว้ได้ล่วงหน้า

         4.4 โอนเงินค่าส่งสินค้า เก็บเงินปลายทาง COD (Cash on Delivery) ตามราคามาตฐาน ตามข้อ 4.2

         4.5 โอนเงิน (ซื้อ Point) ค่าบริการจัดส่งกล่องละ 10 บาท (ทุกขนาดกล่องไปรษณีย์ ตามมาตรฐาน Kerry Express)

         4.6 เมื่อเจ้าหน้าที่ Dropship จัดส่งสินค้าแล้วเสร็จตามคำสั่งในวันนั้นๆ เจ้าหน้าที่จะคีย์ Tracking Number พร้อมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

              และจะหักค่าใช้จ่าย ออกจากค่าส่ง (Point) ให้นักธุรกิจทราบสถานะจัดส่งในวันนั้น

ABOUT US

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ 

บริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(บริษัท แชมป์ ออฟ แชมป์ อินโนเวชั่น จำกัด)

เลขที่ 9 อาคารพุทธวิชชาลัย โซนบี และ โซนซี ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-59080-08-9

โทร. 02-157-3158
 

เปิดทำการทุกวัน เวลา 09.00 – 18.00 น.

วันที่ 1 ของทุกเดือนระบบคอมมิสชั่นเปิดใช้งานตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

  • Facebook - วงกลมสีดำ
  • YouTube - วงกลมสีดำ

Line Official : @cci.th

© 2019 CCI International Co.,Ltd.