กฎจรรยาบรรณของบริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Code of Conduct of company

 • aw_cover_1-01.jpg

  หน้าปก

 • 01-01.jpg

  หน้า 1

 • 02-01.jpg

  หน้า 2

 • 03-01.jpg

  หน้า 3

 • 04-01.jpg

  หน้า 4

ABOUT US

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ 

บริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(บริษัท แชมป์ ออฟ แชมป์ อินโนเวชั่น จำกัด)

เลขที่ 9 อาคารพุทธวิชชาลัย โซนบี และ โซนซี ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-59080-08-9

โทร. 02-157-3158
 

เปิดทำการทุกวัน เวลา 09.00 – 18.00 น.

วันที่ 1 ของทุกเดือนระบบคอมมิสชั่นเปิดใช้งานตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 • Facebook - วงกลมสีดำ
 • YouTube - วงกลมสีดำ

Line Official : @cci.th

© 2019 CCI International Co.,Ltd.