CCI Company History

ประวัติความเป็นมาของบริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประวัติความเป็นมาบริษัท
บริษัท แชมป์ ออฟ แชมป์ อินโนเวชั่น จำกัด มีอักษรย่อคือ CCI

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ก่อตั้งโดยยึดหลักบริษัทสีขาว ความถูกต้องเป็นธรรมต่อสมาชิก ตามหลักธรรมาภิบาล
คำว่า แชมป์ ออฟ แชมป์ มีที่มาคือ รางวัลเหรียญทองที่เหนือรางวัลเหรียญทองอื่นๆเนื่องจาก ในการแข่งขันการวิจัยที่ท่าน ดร.ณสพน ได้ชนะมานั้น เป็นการชนะในรูปแบบของการนำผู้เข้าร่วมท่านอื่นๆที่ชนะเหรียญทอง ในการค้นคว้าวิจัยอื่นๆ มาประกวดเพื่อหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว และท่าน ดร. ณสพน ก็สามารถเอาชนะในการประกวดนั้นจึงเป็นที่มาของคำว่าแชมป์ เหนือ แชมป์ หรือ แชมป์ ออฟ แชมป์ ในปัจจุบัน

ธรรม = คุณความดี ความถูกต้อง ความเป็นธรรม
อภิ = อย่างยิ่ง
บาล = ปกครอง บริหาร
ธรรมาภิบาล = บริหารด้วยคุณความดี ความถูกต้อง และความเป็นธรรม อย่างยิ่งนวัตกรรมสมุนไพร 
เพื่อชีวิตที่ดีกว่า Innovation Herb For Better Life พันธกิจ


ความหมายของโลโก้บริษัท
โลโก้บริษัทเป็นรูปถ้วยรางวัลซึ่งหมายถึง รางวัลชนะเลิศที่ท่าน ดร. ณสพน ได้ชนะมา และประดับด้วยดาว 5 ดวงด้านบนถ้วยรางวัล หมายถึง 5 จุดแข็ง ของบริษัท ที่แตกต่างจากบริษัทอื่นๆ 5 ข้อ ดังนี้
1. บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่การัณตีด้วยเหรียญทองระดับโลก
2. เป็นบริษัทสีขาว ที่มุ่งเน้นความถูกต้องเป็นธรรมต่อสมาชิก
3. บริษัทมีทีมงานวิจัยที่เข้มแข็ง สามารถวิจัยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับโลก โดยมี ดร.ณสพนเป็นผู้นำการวิจัย
4. บริษัทมีโรงงานที่สามารถผลิต ผลิตภัณฑ์เอง ไม่ถูกลอกเลียนแบบได้จากผู้อื่น
5. มีบริษัทจัดจำหน่ายเอง อย่างเป็นระบบที่มาของคำว่า แชมป์ ออฟ แชมป์


ลักษณะธุรกิจ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำให้ความยุติธรรมเสมอภาคแก่สมาชิกเพื่อความสุข และความสำเร็จของสมาชิก ให้ความร่วมมือที่เหมาะสมแก่สังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานแก่พนักงาน หาพันธมิตรเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจระหว่างประเทศ

บริษัท แชมป์ ออฟ แชมป์  อินโนเวชั่น จำกัด

ประวัติความเป็นมาของบริษัท ดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

Detox Company History

ประวัติความเป็นมาบริษัท ดีท็อกซ์(ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : 446 หมู่ 4 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

ชื่อ : ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร  ตำแหน่ง : ประธาน/เจ้าของ
การศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก (วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม)


ประวัติการทำงาน : 
2543 - ปัจจุบัน ประธานบริษัทดีท็อกซ์(ประเทศไทย) จำกัด
2551 - 2555 ประธานสถาบันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัท ยูแคนดู
2557 - ปัจจุบัน ประธานบริษัทกรีนเฮิร์บส์ แลบบอราทอรี่ จำกัด
2559 - ประธานบริษัท CHAMP OF CHAMP INNOVATION


ประวัติความเป็นมาของกิจการ (โดยสังเขป) :
ปี 2542 - เริ่มต้นธุรกิจ ทำถุงดีท๊อกซ์ออกจำหน่ายเป็นรายแรกที่ผลิตในประเทศไทย
ปี 2547 - เริ่มต้นทำโรงงานเครื่องดื่มสมุนไพร โดยเช่าที่ตั้งเป็นโรงงาน
ปี 2557 - สร้างโรงงานที่บ้านน้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
ปี 2559 - โรงงานดีท๊อก(ประเทศไทย) เสร็จสมบูรณ์ 100%

บริษัทดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อพศ. 2542 ซึ่งเป็นบริษัทแรกที่ผลิตถุงดีท็อกซ์ ในประเทศไทยทดแทนการนำเข้าในสมัยนั้น ต่อมาบริษัทฯได้ขยายธุรกิจมาผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยผลิตในโรงงานขนาดเล็กที่บ้านเลขที่ 191 ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่และธุรกิจประสพความสำเร็จอย่างรวดเร็ว จึงได้ขยายโรงงานมาที่ บ้านน้ำแพร่ อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ ทำการก่อสร้างโรงงานภายใต้มาตรฐาน GMP (การก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วกว่า90 เปอร์เซ็นต์) บริษัทฯ มีนักวิทยาศาสตร์ทั้งชาวไทย และญี่ปุ่นระดับปริญญาเอก จำนวน 2 คนปริญญาโทอีก 3 คน เน้นการทำวิจัยสมุนไพร และนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯเป็นที่แพร่หลายและเป็นที่นิยมทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เช่นพม่า เวียดนาม เป็นต้น


ลักษณะธุรกิจ :
บริษัทฯมีความชำนาญทางด้านสมุนไพร มีนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นซึ่งมีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มากกว่า 500 เรื่อง มีผลงานลิขสิทธิ์ อีกกว่า 250 เรื่อง เน้นงานวิจัยทางด้านสมุนไพรแล้วนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยการสกัด และแยกสารสำคัญ ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยเครื่องมือ Spectophotometer และ HPLC (High Pressure Liquid Chromatography) มาตรวจวิเคราะห์ยืนยันยันสารสำคัญที่ใช้ และตรวจเชิงปริมาณเพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ ซึงมีผลิตภัณฑ์อยู่ 3 รูปแบบคือ
1.เครื่องดื่มสมุนไพร
2.อาหารเสริมในรูป แคปซูล และ แกรนูล
3.เครื่องสำอาง


INSPIRATION  แรงบันดาลใจ ในการทำงานสมุนไพร :
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านชีวภาพ ทำให้สมุนไพรไทยมีความโดดเด่นเป็นที่ต้องการของนักวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์เพื่อจะนำมาพัฒนาให้เป็นตำรับยารักษาโรคต่างๆได้มากมาย

เป็นเรื่องที่น่าเสียดายโอกาสที่นักวิจัยเราขาดเอกภาพในการทำงานวิจัย และขาดการสนับสนุนทำให้เราขาดโอกาสที่จะชูประเด็นความโดดเด่นของสมุนไพร หากเปรียบเทียบกับประเทศเกาหลีเขาชูประเด็นเรื่องโสมจนทุกคนที่ไปเกาหลีต้องคิดถึงโสม ทั้งที่สมุนไพรของไทยมีประสิทธิภาพทางยาเหนือกว่าโสมมากมาย เช่น ขมิ้นชัน......

มีงานวิจัยเรื่องขมิ้นชันมากกว่า 8,000 เรื่อง และทุกงานวิจัยยอมรับประสิทธิภาพของสารสำคัญ Curcuminoids ในขมิ้นชัน ที่ใช้รักษาโรคได้อย่างมากมาย เช่นฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ,ต้านเชื้อแบคทีเรียและรา, ต้านการอักเสบ, ต้านการเพิ่มจำนวนของเซลล์, ยับยั้งการเสื่อมของเซลและลดคอเลสเตอรอลในเลือดนอกจากนี้ยังพบว่าถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางยาในการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบประสาท, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไข้ข้อ, โรคภูมิแพ้, โรคลำไส้อักเสบ, โรคไต,โรคเอดส์, โรคสะเก็ดเงิน, โรคเบาหวาน, โรคปลอกประสาทอักเสบ (โรคเอ็มเอส)และโรคปอด (Zhou และคณะ, Curr. Drug Targets. 12, 2011) และจากผลการศึกษาทั้งในหลอดทดลอง, ในสัตว์ทดลองและการศึกษาทางคลินิกในคน ได้แสดงถึงคุณสมบัติของเคอร์คูมินอยด์ในการรักษาโรคมะเร็ง (Anandและคณะ, Cancer Lett. 267, 2008)

แต่เมื่อนำมาใช้จริงกับผู้ป่วยกลับไม่เกิดผลตามต้องการ ทั้งนี้เป็นเพราะสารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชันละลายน้ำได้น้อยมากเพียง 0.0004 มก./มล. ที่ pH7.02 จึงทำให้สารดังกล่าวไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ นอกจากนี้สารดังกล่าวนี้ยังมีความคงตัวที่ต่ำอีกด้วย จึงทำให้สาระสำคัญสลายตัวก่อนที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้

ทีมงานวิจัยบริษัทดีท็อกซ์(ประเทศไทย) จำกัดได้ใช้เวลา พัฒนามาตั้งแต่ปีพศ.2011 เพื่อทำให้สารเคอร์คูมินอยด์ ละลายน้ำได้ ในที่สุดบริษัทฯประสพความสำเร็จทำให้เกิดการละลายน้ำได้มากที่สุดในโลกคือละลายได้ถึง 6.4 มก./มล ซึ่งละลายได้มากกว่าสภาวะปรกติถึง 16,000 เท่า และเมื่อนำสารเคอร์คูมินอยด์ มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ ก็สามารถเห็นผลได้อย่างรวดเร็วเช่นโรคกระเพาะอาหาร ,โรคกรดไหลย้อน ,โรคข้อเข่าอักเสบ เป็นต้น


Dr. Nasapol Povichit
CEO of Champ of Champ Innovation Company Limited


 

ABOUT US

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ 

บริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(บริษัท แชมป์ ออฟ แชมป์ อินโนเวชั่น จำกัด)

เลขที่ 9 อาคารพุทธวิชชาลัย โซนบี และ โซนซี ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-59080-08-9

โทร. 02-157-3158
 

เปิดทำการทุกวัน เวลา 09.00 – 18.00 น.

วันที่ 1 ของทุกเดือนระบบคอมมิสชั่นเปิดใช้งานตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

  • Facebook - วงกลมสีดำ
  • YouTube - วงกลมสีดำ

Line Official : @cci.th

© 2019 CCI International Co.,Ltd.