กิจกรรม

ข่าวสารบริษัท

โปรโมชั่น

ดรอปชิป

CCI News announcement 

ประกาศข่าวสารต่างๆของบริษัท

ประกาศ การทำผิดกฎจรรยาบรรณ (1)

ประกาศ การทำผิดกฎจรรยาบรรณ (2)

ประกาศ กฎจรรยาบรรณขายตัดราคา

ประกาศ ชำระเงินผ่านบัตรเคดิต

  • แถลงการณ์จาก ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร

  • มาตรการและนโยบายของบริษัทฯ

  • ประกาศ การสอบบัตรอนุญาตทำธุรกิจ

  • ประกาศ เรื่อง การผ่อนชำระการรูดซื้อสินค้า

  • ประกาศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต

CCI Multimedia Download 

รวมมัลติมีเดียต่างๆของบริษัท

รูปภาพผลิตภัณฑ์ CCI

รูปภาพโบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ CCI [Eng]

CCI ปิ้กบ้าน นครล้าน เชียงใหม่

รูปภาพโบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ CCI (TH)

ABOUT US

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ 

บริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(บริษัท แชมป์ ออฟ แชมป์ อินโนเวชั่น จำกัด)

เลขที่ 9 อาคารพุทธวิชชาลัย โซนบี และ โซนซี ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-59080-08-9

โทร. 02-157-3158
 

เปิดทำการทุกวัน เวลา 09.00 – 18.00 น.

วันที่ 1 ของทุกเดือนระบบคอมมิสชั่นเปิดใช้งานตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

  • Facebook - วงกลมสีดำ
  • YouTube - วงกลมสีดำ

Line Official : @cci.th

© 2019 CCI International Co.,Ltd.